Cumhuriyet Dönemi ve Jansen Planı

Güncelleme: 15 Nisan 2021 Kategori: Proje & Uygulama
0 15 Nisan 2021

Jansen planı Cumhuriyet döneminin il imar planlarından biri olma özelliğini taşır. 1924-1928 yılları arasında Ankara Belediyesi tarafından şehrin imarı için bir plan arayışı başlamıştı. 1924-25 yılları arasında Lörcher planı olarak hayata geçirilen Nazım planı yetersiz kalınca yeni bir plan üzerinde duruldu ve arayışa geçildi. Bu arayış için bir yarışma düzenlenerek 1932 yılında Jansen’in planı hayata geçirildi.

Jansen Planı Nedir?

Jansen planı Alman mimar Hermann Jansen tarafından Ankara’nın şehir ve çevre düzenlemeleri için gerçekleştirilen Nazım planıdır. Önemli olmasının en büyük nedeni Ankara için cumhuriyet döneminde vatanın yeniden inşası için atılan ilk adımlardan biri olmasıdır.

Dönem oldukça zorluklarla devam ederken bu plan ve benzeri planlar hayata geçirilmeye başlamıştı. Ankara başken olmuş ve yeni bir şehir planına ihtiyaç duyulmuştu. Bu ihtiyacı karşılamak ve milletin başkentinin düzenlenmesi için atılan adımlardan biri de Jansen planıydı. Aslında ilk kabul edilen ve hayata geçirilen Lörcher planı atılan adımların başlangıcı olmasına karşın zaman içerisinde yetersiz kalması Ankara gibi bir başkentin ihtiyaçlarını karşılamamaktaydı. Bu nedenle aralarında Hermann Jansen’in de bulunduğu üç mimar arasında yarışma yapılarak Jansen’in planı kabul edildi.

Planın Detayları

Jansen planı öncesinde devlet tarafından 1977 yılına kadar şehrin tahmini nüfusu 300 bin kişi olarak tahmin ediliyordu. Buna göre bir proje talebi gerçekleşti. Ancak 1970 yılında Ankara çoktan 2 milyon kişi olmuştu. Bu rakamlara bakarak bugün Ankara’nın içinde Jansen planına dair izleri görmek oldukça zordur.

Ancak dönemin Ankara’sı basit ve küçük bir kasabaydı. Üstelik motorlu taşıtların varlığı biliniyor ve buna göre bir şehir planlanıyordu. Nazım planı bahçeli evler, geniş ve yeşilliklerle dolu yollardan oluşan bir merkez olarak planladı. Eski Ankara kalesini merkez olarak kabul edip güneye doğru genişleyen bir şehir olarak tasarladı.

Tasarım oldukça başarılı ve ilgi çekiciydi. Ancak planın uygulanamamış olması ve gözle görülen tüm yapıların artık binalar arasında kalması Jansen planının unutulmuş olmasına neden olmuştur.

Peki sizce Ankara için en uygun plan hangisiydi?

 
  • Beğenenler
Cevapla
Cevaplar yükleniyor..