Gotik Mimari Nedir?

Güncelleme: 2 Nisan 2021 Kategori: Sanat & Tasarım
0 2 Nisan 2021

Genelde mimari, heykel ve resimde kullanılan Gotik mimari hayatımıza 12.yüzyılda girmiştir. Fransa’da ortaya çıkan bu mimari, Romanesk stilinin ortaya çıkmasıyla gelişmiş, sonrasında ise Rönesans stilini ortaya çıkaracaktır. 

Ile de France bölgesinde görülen Gotik mimarinin ilk örneği 1122’de görüldü. St. Denis Kilisesi bilinen ilk örnektir. Haçlı Seferleri’nin ortaya çıkmasıyla birlikte başarısızlık inancın kaybedilmesine neden olmuştur. Halk üzerinde otorite sağlamak isteyen din adamlarının etkisiyle Tanrıyı yüceltmek için bu mimari stili ortaya çıkmıştır. 

Gotik Yapılar

En fazla katedral ve kiliselerde görülen bu yapılanma, Tanrı’yı yüceltmek ve Hıristiyanlığı yaymak için güç göstergesi olarak ortaya çıkmıştır. Gotik katedraller ve kiliselerde genelde çok yükselen uzanan görkemli yapılar söz konusu olmaktadır. Evreni temsil eden bu yapıların büyüklüğü mimari özelliğiyle dikkat çekmektedir. Gotik mimari bazen İncil’den kesitler sunan ve kale, saray ve köprü gibi stillerin kullanılmasını sağlayan bir süreci ortaya çıkarmıştır. 

Gotik mimarinin en dikkat çeken özelliklerinden biri, eserlerin uzunlamasına olarak büyümesidir. Bu da Tanrı’nın yüceğini anlatmak için bir çeşit yoldur. Rengarenk vitray çalışmalar da dini motiflerle birleştiğinde oldukça görkemli yapılar ortaya çıkmıştır. 

Dünyadaki en bilindik ve görkemli olan gotik yapılardan bazıları şunlardır:

 • Fransa Notre Dame Katedrali
 • Milano Katedrali
 • St. Anne’s Church, Litvanya
 • Roskilde Katedrali, Danimarka
 • Aziz Vitus Katedrali, Prag, Çek Cumhuriyeti
 • Leon Katedrali

Birçok yapıda dikkat çeken Gotik mimarinin ülkemizde de Sent Antuan Kilisesi’ndeki örnekleri dikkat çekmektedir. Neogotik tarzıyla dikkat çeken bu yapı son derece etkileyicidir.

Gotik Mimarinin Özellikleri

 • Binalar genelde uzunlamasına olarak tasarlanır ve büyüme eğilimdedir
 • Süslemler son derece dikkat çekicidir
 • Sivri kemerler kullanılır
 • Pencereler son derece belirgindir 
 • Vitraylar ve dini resimler dikkat çekmektedir
 • Fransa, Almanya ve İtalya’da çok sayıda örneğini görmek mümkün olmaktadır.

Gotik mimarinin en belirgin özelliği, duvar yüzeylerini azaltmaktır. Gerçeğe en yatkın  figürlerin ortaya çıkmasını sağlar. Gotik mimari İtalya’da en parlak örneklerini vermiştir. Son derece özel kilise ve katedrallere hayat veren bu örneklerle sanat okulları ve sanatçılar desteklenmiştir. Floransa ve Siena okulu sanatçılarının önemli katkıda bulunduğu bu stilin hayata geçirilmesi için Ortaçağ’ın mistik ve kapalı dünya görüşünün yıkılmaya çalışılması hedeflenmiştir. Klasik İtalya mimarisinden farklıdır şekilde olduğu son derece baridir. 

 
 • Beğenenler
Cevapla
Cevaplar yükleniyor..