bazalt küp taş

İmar Planı Nedir?

Güncelleme: 11 Nisan 2021 Kategori: Proje & Uygulama
0 11 Nisan 2021
bazalt küp taş

İmar planı dendiğininde aslında birçoğumuz bu kelimenin ya da terimin anlamını biliyoruz ancak detaylı bir şekilde kapsamları ve gereklilikleri konusunda bilgi sahibi değiliz. İmar  planlaması yasal olarak nüfusun en az 10.000 olduğu bölgelerde zaruri hale getirilmiş olan ve bölgenin tüm yerleşim planlamasının yapıldığı bir olgudur. İmar planları olmaksızın şehirleşme gerçekleştirilemez.   

Kentleşmenin en önemli aşaması, bu planlamayla yapılır. Sonrasında projeler üretilmeye başlar.

İmar Planı Nasıl Yapılmaktadır?

Dört ana madde altında detaylandırılmış bir istatistik ve fiziki kroki raporlaması ile gerçekleştirilmektedir. Tüm faktörlerin derinlemesine incelenmesinden sonra yapıların yerleşimine ve yapısal gerekliliklerine karar verilir.

Genel hatlarıyla mekansal strateji planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar planı olarak birbirini takip eden ve ortaya çıkarılan genel bir plan yapısına sahiptir. Bu planın içinde tüm detaylar yer almaktadır.

Özellikle üstünde durulması gereken plan ise 1/1000 Ugulama İmar Planıdır. Bu plan 1/1000 ölçeklendirilmiş olan kadastro veya haritalar üzerinden oluşturulan plandır. Tüm çevresel ve jeolojik faktörlerin incelenmesinden sonra elde edilen verilere göre bu plan gerçekleşmektedir.

İmar biçimini tam olarak yansıtan ve çevreye görünüm katan planlamanın gözle görülen kısmıdır. Nazım imar planına bağlı olarak ortaya çıkar ve genel olarak planın bütünlüğünü oluşturur.

İmar Planının Çevreye Katkısı Ve Gerekliliği

İmar planı Avrupa’da gerçek bir plan olarak kendini ilk defa Roma öncesi Etrüsk medeniyetinde göstermektedir. Anadolu topraklarında ise ege kıyılarında yer alan ve dönemin en büyük medeniyetlerinin kurulduğu Hitit uygarlıklarına kadar uzandığı tahmin edilmektedir.

Planlama ve kentsel yaşama biçim verme gerekliliği çarpık yapılaşmanın önüne geçmiş ve hem koşul hem de görünüm açısından yaşam kolaylığı sağlamıştır. Bu nedenle günümüzde her türlü detayın irdelendiği ve yerine getirilmesi gereken bir imar planına ihtiyaç duyulmaktadır.

Çevre düzenlemeleri, kentsel merkezi düzenleme ve hatta binaların yüksekliği de dahil olmak üzere coğrafik yapılara ve koşullara en uygun düzenlemenin gerçekleştirilmesi imar planıyla ortaya çıkarılır ve hayat bulur. 

 
  • Beğenenler
Cevapla
Cevaplar yükleniyor..